Darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių skaičius
(pagal etatų sąrašą)

Darbo užmokestis 

2016-01-01 eurais

Direktorius

1

818,28

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

842,42

Auklėtojo specialiosios ugdymo grupės

6,75

706,35

Auklėtojo bendro ugdymo grupės

10,09

602,46

Priešmokyklinio specialiojo ugdymo grupės 
pedagogas

4,50

730,75

Priešmokyklinio bendro ugdymo grupės  
pedagogas

1,63

735,71

Logopedas

7,12

658,38

Specialusis pedagogas

2

677,7

Meninio ugdymo pedagogas

1,25

706,31

Psichologas

0,5

375,24

Judesio korekcijos pedagogas

0,5

291,28

Vyr. buhalteris

1

738,05

Kineziterapeutas-masažuotojas

1

350,00

Slaugytojas

1

393,70

Kasininkas-apskaitininkas

0,5

175,00

Ūkvedys

1

364,20

Sekretorius

0,75

262,50

Auklėtojo padėjėjas

7

350,00

Auklėtojo padėjėjas

specialiojoje grupėje

5

367,50

Sandėlininkas

1

350,00

Skalbėjas

1

350,00

Virėjas

3

350,00

Pagalbinis darbininkas

1

350,00

Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo 
remonto darbininkas

1

350,00

Elektrikas

0,25

87,50

Santechnikas

0,25

87,50

Valytojas

1

350,00

Kiemsargis

1,25

350,00

Naktinis sargas

2

525,00

Dieninis sargas

0,5

175,00

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių skaičius
(pagal etatų sąrašą)

Darbo užmokestis 

2016-09-01 eurais

Direktorius

1

818,28

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

842,42

Auklėtojo specialiosios ugdymo grupės

6,75

719,62

Auklėtojo bendro ugdymo grupės

10,09

624,79

Priešmokyklinio specialiojo ugdymo grupės 
pedagogas

4,50

742,47

Priešmokyklinio bendro ugdymo grupės  
pedagogas

1,63

728,53

Logopedas

7,12

671,82

Specialusis pedagogas

2

691,54

Meninio ugdymo pedagogas

1,25

717,25

Psichologas

0,5

327,14

Judesio korekcijos pedagogas

0,5

295,36

Vyr. buhalteris

1

738,05

Kineziterapeutas-masažuotojas

1

380,00

Slaugytojas

1

399,00

Kasininkas-apskaitininkas

0,5

190,00

Ūkvedys

1

394,20

Sekretorius

0,75

285,00

Auklėtojo padėjėjas

7

380,00

Auklėtojo padėjėjas

specialiojoje grupėje

5

399,00

Sandėlininkas

1

380,00

Skalbėjas

1

380,00

Virėjas

3

380,00

Pagalbinis darbininkas

1,25

380,00

Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo 
remonto darbininkas

1

380,00

Elektrikas

0,25

95,00

Santechnikas

0,25

95,00

Valytojas

1

380,00

Kiemsargis

1,25

380,00

Naktinis sargas

2

570,00

Dieninis sargas

0,25

95,00